Utbygging


I disse områdene kan du nå bestille fibertilknytting

 

Områder

1Vesterøy
 • Ødegårdskilen
 • Hauge
 • Utgårdskilen
 • Nordengåsen
 • Stormmusberget/Stormmusfjellet/Stormmusbrinken
 • Nesebakken - Leiligheter
 • Neset
 • Revholmen
 • Norderhaug - Ødegårdslia
2Spjærøy
 • Dypedal - Brottet
 • Spjær/Holmetangen - Søndre del
3Asmaløy
 • Bernardmyra
 • Huser/Brattestø
 • Håbu
 • Viker
 • Skipstad
 • Søndre Skipstad
 • Skipstadsand
 • Rød
 • Kroken
 • Rødsfjellet
 • Tømmerlia/Tømmerholtet
 • Olasvingen
4Kirkøy
 • Brekke - Midtre veien - Bakken
 • Gilboveien
 • Gamle Skjærhalden
 • Strandveien - Torget
 • Vadbenken
 • Korshavn
 • Kjølholtveien-Uthogget
 • Lammenes
 • Prinsebakken - Leiligheter
5De østre øyer
 • Søndre Sandøy
 • Herføl
 
 

Utbyggingsplaner 2019-2020


 • Papper - Papperhavn - Torgertoppen
 • Sydengen - Sand
 • Korshavn - Urdal
 • Holtefjellet
 • Nodre Sandøy Søndre del
 • Nordre Skjelsbu
Hvaler bredbånd prioriter utbygging i områder etter innmeldt interesse. Listen blir oppdatert fortløpende.