Hvaler bredbånd jobber med å utvikle fiber nettverket

Fiber til Hvaler-samfunnet:


Hvaler kommune har i løpet av flere år investert i utbygging av et kommunalt fibernett og etablerer ett nytt selskap som skal tilrettelegge for den videre utbygging i åpnet fibernett.

Det kommunale fiberselskapets oppgave vil bli å bygge et smart og fleksibelt nett med god kapasitet for fremtiden. Selskapet vil stå som eier og er ansvarlig for drift av eksisterende fibernett og den videre utbyggingen Det vil bygges ut område for område, slik at innbyggere, næringsliv og hytteeiere får muligheten til å koble seg på fibernettet. .


Fri konkurranse

Det kommunale fiberselskapet skal stå som leverandør av det elektroniske kommunikasjonsnettet. Med en slik modell vil det være fri konkurranse og alle tjenesteleverandører vil konkurrere på like vilkår. Sluttkunden vil med denne løsningen kunne velge ulike tjenesteleverandører til tv og Internett. Kommunen vil videre bruke fibernettet til egne tjenester som velferdstjenester, overvåkning av VA-nett, skoler, barnehager etc.