Nå bygger vi fibernett på Stormmusfjellet og Stormmusbrinken

Nå bygger vi fibernett på Stormmusfjellet og Stormmusbrinken