Vi oppdaterer fortløpende med nyheter og hendelser rundt fiberutbyggingen på Hvaler samfunnet

oktober 2, 2018

Nå kan du bestille fibernett i Skipstadsand

Nå kan du bestille fibernett i Skipstadsand
oktober 2, 2018
hvaler

Viker får fibernett i disse dager

Viker får fibernett i disse dager
mai 28, 2018

Nå bygger vi fibernett i Korshavn

Nå bygger vi fibernett i Korshavn
mai 24, 2018

Nå bygger vi fibernett på Stormmusfjellet og Stormmusbrinken

Nå bygger vi fibernett på Stormmusfjellet og Stormmusbrinken
november 13, 2017

Nå bygger vi fibernett på Gamle Skjærhalden

Utrullingen på Gamle Skjærhalden er nå i gang!
september 1, 2017

Nå bygger vi fiber på Spjærholmen og Holmetangen

Utrullingen på Spjærholmen og Holmetangen er nå i gang!
mars 17, 2017

Nå bygger vi fiber på Tømmerholtet

Utrullingen på Tømmerholtet er nå i gang!
mars 17, 2017

Nå bygger vi fiber på Olasvingen

Utrullingen på Olasvingen er nå i gang!
mars 17, 2017

Nå bygger vi fiber på Revholmen

Utrullingen på Revholmen er nå i gang!